VSoft Insurance Agent to przyjazny dla agenta ubezpieczeniowego program dla agencji ubezpieczeniowej oraz multiagencji
 

VSoft Insurance Agent
Innowacyjny program dla agentów ubezpieczeniowych


Nowoczesny program dla agencji ubezpieczeniowej

VSoft Insurance Agent przeznaczony jest dla pracowników oraz kadry zarządzającej agencji oraz multiagencji ubezpieczeniowych. VIA to aktywne wsparcie przy codziennych działaniach oraz sprawne zarządzanie pracą.

Jak działa nasz program?

VSoft Insurance Agent to szereg rozwiązań niezbędnych agentowi w codziennej pracy. Dostęp do pełnego spektrum informacji o kliencie to klucz do efektywnej sprzedaży i wysokiej jakości obsługi.

Oferty

Tworzenie ofert dla klientów

Generowanie porównań ofert

Analiza ofert w MS Excel

Rekomendowanie najlepszej oferty


Polisy

Błyskawiczne rejestrowanie danych

Rejestr polis i przedmiotów ubezpieczenia

Edytowalny katalog produktów ubezpieczeniowych

Wznowienia

Monitoring polis wygasających

Automatyczne powiadomienia

CRM

Rejestr klientów - aktualnych i potencjalnych

Widok 360 stopni

Integracja z serwisami GUS i KRS

Osoby kontaktowe

Ewidencji i historia kontaktów

Smart filtr – szybkie i proste wyszukiwanie

Organizacja pracy

Pełna integracja ze skrzynką e-mail

Panele zarządzania

Kalendarze, zadania i zdarzenia

Alerty i przypomnienia

Baza wiedzy – katalog dokumentów

Portal klienta

Dostęp do informacji o polisach i płatnościach

Pobieranie dokumentu polisy

Wymiana dokumentów z agentem

Zgody

Rejestr zgód

Ewidencja dokumentów zgody

Monitorowanie terminów

Automatyczne przypomnienia o terminach

Rozliczenia i prowizje

Rejestr wpłat


Rozliczenia z pracownikami i podmiotami współpracującymi

Raporty

Raporty rozliczeniowe

Raport struktury portfela

Raporty produkcji

Moduł raportów dynamicznych - tworzenie dowolnego raportu

Konfiguracja i parametryzacja

Słowniki produktów ubezpieczeniowych

Szablony dokumentów

Kartoteki TU i podmiotów współpracujących

Role i uprawnienia

Kim jesteśmy?

Firma VSoft jest polską spółką akcyjną, która od ponad 20 lat projektuje i wdraża autorskie oprogramowanie, a także świadczy usługi doradcze. Klienci doceniają to, że potrafimy z nimi rozmawiać: słyszeć ich marzenia, rozumieć je i urzeczywistniać.

Więcej

VSoft Insurance Agent

Nowoczesny program dla agenta ubezpieczeniowego!
Napisz do nas!